Reprezentacja

Spółkę reprezentuje jedyny komplementariusz, tj. spółka pod firmą: WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000534821, kapitał zakładowy 50 000,00 zł, NIP: 7123291932, REGON: 360297627.