III wezwanie

Komplementariusz Spółki wzywa do złożenia dokumentów akcji Spółki, w celu ich dematerializacji.
Wezwanie 3/5.

MSiG Nr 228 (6118) z 23 listopada 2020 r.