II wezwanie

Komplementariusz Spółki wzywa do złożenia dokumentów akcji Spółki, w celu ich dematerializacji.
Wezwanie 2/5.

MSiG Nr 209 (6099) z 26 października 2020 r.