Walne Zgromadzenie

W tym miejscu zostaną zamieszczane wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, jeżeli tylko zostanie podjęta decyzja o jego zwołaniu.