WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CORYLUS Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Lublinie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej WIKANA   i jest jednostką zależną* od spółki pod firmą: WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000144421). [więcej]

* w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.0.351 t.j.).